حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اتلتیکو پارانائنزه - سیارا

برزیل سری آ (هفته 1)

اتلتیکو پارانائنزه

1 0

سیارا

02:30 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
3
7
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
10
کرنر
4
14
خطا
15
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
15
11
موقعیت گل
9
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
5
4
کرنر
1
7
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2