حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ردینگ - چارلتون اتلتیک

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

ردینگ

0 2

چارلتون اتلتیک

18:30 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
7
0
آفساید
0
9
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
4
14
خطا
14
0
آفساید
2
19
موقعیت گل
14
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
3
8
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
5
4
کرنر
3
8
خطا
7
0
آفساید
2
10
موقعیت گل
10
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ردینگ و چارلتون اتلتیک

قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

4
3

چارلتون اتلتیک

18:30
1394/12/08
قهرمانی انگلیس قهرمانی

چارلتون اتلتیک

0
1

ردینگ

17:30
1394/07/25