حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دن هاخ - فنلو

هلند اردیویسه (هفته 1)

دن هاخ

1 0

فنلو

23:15 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
6
14
خطا
13
2
آفساید
0
13
ضربه آزاد
16
12
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
3
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2
0
کرنر
5
8
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
3
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی دن هاخ و فنلو

هلند اردیویسه

فنلو

4
2

دن هاخ

22:15
1397/10/29
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
2

فنلو

16:00
1397/07/29
هلند اردیویسه

فنلو

1
1

دن هاخ

22:15
1396/10/30
هلند اردیویسه

دن هاخ

2
0

فنلو

21:15
1396/07/29