حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لوکوموتیو مسکو - روستوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

لوکوموتیو مسکو

1 2

روستوف

18:00 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
11
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
11
6
کرنر
3
15
خطا
16
0
آفساید
4
20
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
11
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
5
28
پرتاب دستی
18
3
کرنر
2
4
خطا
8
0
آفساید
3
11
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
7