حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زولته وارخم - انتورپ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

زولته وارخم

2 0

انتورپ

22:30 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
4
خطا
9
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
1
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
9
5
کرنر
6
7
خطا
16
0
آفساید
2
16
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
30
پرتاب دستی
25
3
کرنر
2
3
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
2
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
16