حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اندرلخت - استاندارد لیژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اندرلخت

1 0

استاندارد لیژ

20:30 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
7
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
1
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
16
پرتاب دستی
13
1
کرنر
3
15
خطا
12
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
15
10
موقعیت گل
11
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
5
24
پرتاب دستی
27
1
کرنر
3
8
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
14