حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - بوتافوگو

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

3 2

بوتافوگو

04:30 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
3
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
3
8
موقعیت گل
7
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
1
10
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
16
موقعیت گل
17
49
٪ مالکیت توپ
51
4
کارت زرد
4
5
نجات دروازه
6
1
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
6
9
شوت داخل چارچوب
7
4
کرنر
1
7
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
10
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
6