حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسپارتا روتردام - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 1)

اسپارتا روتردام

1 4

آژاکس

17:00 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
7
خطا
4
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
9
38
٪ مالکیت توپ
62
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
8
16
خطا
4
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
16
12
موقعیت گل
15
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
3
9
خطا
0
0
آفساید
1
1
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
6
32
٪ مالکیت توپ
68
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اسپارتا روتردام و آژاکس

هلند اردیویسه

آژاکس

5
2

اسپارتا روتردام

17:00
1396/12/27
هلند اردیویسه

اسپارتا روتردام

0
4

آژاکس

20:00
1396/07/22
هلند اردیویسه

اسپارتا روتردام

0
2

آژاکس

17:00
1395/11/24
هلند اردیویسه

آژاکس

3
1

اسپارتا روتردام

17:00
1395/05/17