حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رن - سلتیک

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

رن

1 1

سلتیک

21:25 1398/06/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
7
خطا
11
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
12
2
کرنر
3
12
خطا
23
0
آفساید
0
21
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
8
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
29
پرتاب دستی
25
2
کرنر
1
5
خطا
12
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی رن و سلتیک

بین المللی دوستانه باشگاهی

رن

0
0

سلتیک

18:30
1398/04/22
بین المللی دوستانه باشگاهی

رن

0
2

سلتیک

18:30
1394/05/03

اخبار بازی