حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پارتیزان بلگراد - آلکمار

لیگ اروپا گروه L (هفته 1)

پارتیزان بلگراد

2 2

آلکمار

23:30 1398/06/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
6
خطا
5
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
2
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
5
6
کرنر
1
10
خطا
10
3
آفساید
3
11
ضربه آزاد
13
20
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
2
19
پرتاب دستی
11
6
کرنر
0
4
خطا
5
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
5
13
موقعیت گل
2
70
٪ مالکیت توپ
30
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی پارتیزان بلگراد و آلکمار

لیگ اروپا گروه L

پارتیزان بلگراد

2
1

آلکمار

21:30
1394/09/05
لیگ اروپا گروه L

آلکمار

2
3

پارتیزان بلگراد

23:35
1394/06/26