حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آستانه - پارتیزان بلگراد

لیگ اروپا گروه L (هفته 1)

آستانه

1 2

پارتیزان بلگراد

18:20 1398/07/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
4
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
12
1
کرنر
6
8
خطا
11
2
آفساید
3
14
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
15
50
٪ مالکیت توپ
50
4
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
6
19
پرتاب دستی
27
0
کرنر
3
4
خطا
7
0
آفساید
3
10
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
15