حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کراسنودار - ختافه

لیگ اروپا گروه C (هفته 1)

کراسنودار

1 2

ختافه

22:30 1398/07/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
5
خطا
4
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
12
4
کرنر
4
12
خطا
14
3
آفساید
2
17
ضربه آزاد
14
10
موقعیت گل
16
53
٪ مالکیت توپ
47
4
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
11
4
شوت داخل چارچوب
4
27
پرتاب دستی
22
1
کرنر
0
7
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
8
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
10