حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلکمار - آستانه

لیگ اروپا گروه L (هفته 1)

آلکمار

6 0

آستانه

20:25 1398/08/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
8
کرنر
1
5
خطا
7
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
13
موقعیت گل
2
70
٪ مالکیت توپ
30
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
12
پرتاب دستی
9
11
کرنر
1
10
خطا
12
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
10
36
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
9
4
شوت دفع شده
1
17
شوت خارج از چارچوب
3
15
شوت داخل چارچوب
1
21
پرتاب دستی
12
3
کرنر
0
5
خطا
5
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
23
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
7
3
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
2
11
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی آلکمار و آستانه

لیگ اروپا گروه L

آلکمار

5
0

آستانه

19:20
1398/08/16