حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آستانه - آلکمار

لیگ اروپا گروه L (هفته 1)

آستانه

0 5

آلکمار

19:20 1398/08/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
3
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5
14
پرتاب دستی
13
3
کرنر
5
10
خطا
8
3
آفساید
2
10
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
19
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
10
21
پرتاب دستی
20
3
کرنر
3
7
خطا
2
1
آفساید
2
4
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
11
34
٪ مالکیت توپ
66
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
5
7
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی آستانه و آلکمار

لیگ اروپا گروه L

آستانه

0
6

آلکمار

20:25
1398/08/02