حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فورتالزا - فلومیننزه

برزیل سری آ (هفته 1)

فورتالزا

0 1

فلومیننزه

00:30 1398/06/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
8
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
3
9
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
4
13
خطا
15
2
آفساید
4
19
ضربه آزاد
14
18
موقعیت گل
10
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
8
6
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
2
9
خطا
7
1
آفساید
3
9
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2