حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کروزیرو - گرمیو

برزیل سری آ (هفته 1)

کروزیرو

1 4

گرمیو

18:30 1398/06/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
7
خطا
3
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
2
11
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
11
19
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
7
7
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
1
4
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
6
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2