حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شارلروا - خنک

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

شارلروا

2 1

خنک

23:00 1398/06/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
4
خطا
4
0
آفساید
3
6
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
2
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
18
1
کرنر
3
14
خطا
8
0
آفساید
4
12
ضربه آزاد
14
3
موقعیت گل
11
39
٪ مالکیت توپ
61
6
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
4
28
پرتاب دستی
40
0
کرنر
3
10
خطا
4
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
0
موقعیت گل
7
35
٪ مالکیت توپ
65
6
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
22