حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سوچی - لوکوموتیو مسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

سوچی

0 1

لوکوموتیو مسکو

20:30 1398/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
4
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
5
14
پرتاب دستی
14
0
کرنر
4
15
خطا
7
0
آفساید
3
10
ضربه آزاد
15
10
موقعیت گل
15
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
7
شوت خارج از چارچوب
10
3
شوت داخل چارچوب
5
29
پرتاب دستی
28
0
کرنر
2
11
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
14