حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت ترویدن - واسلند بیورن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سنت ترویدن

1 1

واسلند بیورن

22:30 1398/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
6
5
خطا
7
3
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
0
موقعیت گل
8
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
7
0
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
11
6
کرنر
9
12
خطا
11
3
آفساید
2
13
ضربه آزاد
15
4
موقعیت گل
12
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
4
21
پرتاب دستی
21
5
کرنر
3
7
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
4
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
10