حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پالمیراس - کروزیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

پالمیراس

1 0

کروزیرو

02:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
6
خطا
8
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
6
65
٪ مالکیت توپ
35
3
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
4
20
خطا
19
1
آفساید
0
19
ضربه آزاد
21
13
موقعیت گل
8
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
1
14
خطا
11
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
15
6
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0