حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چاپه کوئنزه - واسکو دوگاما

برزیل سری آ (هفته 1)

چاپه کوئنزه

1 2

واسکو دوگاما

02:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
4
7
کرنر
5
14
خطا
22
0
آفساید
1
24
ضربه آزاد
14
19
موقعیت گل
15
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
5
6
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
3
9
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
8
5
کرنر
3
8
خطا
15
0
آفساید
0
16
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
7
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4