حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوترخت - امن

هلند اردیویسه (هفته 1)

اوترخت

3 1

امن

23:15 1398/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
0
7
خطا
8
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
10
کرنر
4
13
خطا
16
2
آفساید
0
16
ضربه آزاد
14
23
موقعیت گل
8
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
3
11
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
4
6
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
14
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اوترخت و امن

هلند اردیویسه

اوترخت

0
2

امن

21:00
1398/01/31
هلند اردیویسه

امن

2
1

اوترخت

17:00
1397/06/25