حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنلو - خرونینگن

هلند اردیویسه (هفته 1)

فنلو

2 1

خرونینگن

22:15 1398/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
7
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
5
39
٪ مالکیت توپ
61
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
13
15
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
14
5
موقعیت گل
17
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
6
5
کرنر
7
8
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
12
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی فنلو و خرونینگن

هلند اردیویسه

فنلو

2
3

خرونینگن

17:00
1397/12/12
هلند اردیویسه

خرونینگن

0
0

فنلو

17:00
1397/09/18
هلند اردیویسه

خرونینگن

1
1

فنلو

22:30
1396/11/27
هلند اردیویسه

فنلو

1
1

خرونینگن

19:15
1396/06/19