حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آیندهوون - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 1)

آیندهوون

5 0

ویتسه آرنهایم

23:15 1398/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
4
خطا
4
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
8
66
٪ مالکیت توپ
34
1
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
3
6
خطا
11
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
19
موقعیت گل
14
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
7
4
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
7
12
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
1
2
خطا
7
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
6
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آیندهوون و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

آیندهوون

3
3

ویتسه آرنهایم

19:15
1398/01/18
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

0
1

آیندهوون

21:00
1397/08/12
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

1
2

آیندهوون

22:15
1396/10/02
هلند اردیویسه

آیندهوون

4
2

ویتسه آرنهایم

15:00
1396/08/07