حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیتارد - توئنته

هلند اردیویسه (هفته 1)

سیتارد

2 3

توئنته

19:15 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
4
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
5
12
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
3
12
کرنر
2
9
خطا
14
2
آفساید
2
14
ضربه آزاد
12
25
موقعیت گل
9
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
8
3
شوت دفع شده
2
12
شوت خارج از چارچوب
2
10
شوت داخل چارچوب
5
8
کرنر
0
5
خطا
7
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
2