حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زووله - والویک

هلند اردیویسه (هفته 1)

زووله

6 2

والویک

14:45 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
2
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
2
4
موقعیت گل
7
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
5
7
خطا
12
5
آفساید
1
13
ضربه آزاد
13
14
موقعیت گل
11
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
4
5
خطا
6
5
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1

ویدیوهای بازی زووله و والویک