حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فاینورد - دن هاخ

هلند اردیویسه (هفته 1)

فاینورد

3 2

دن هاخ

17:00 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
5
خطا
8
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
2
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
0
1
کرنر
4
12
خطا
10
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
7
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
3
0
کرنر
4
7
خطا
2
2
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی فاینورد و دن هاخ

هلند اردیویسه

دن هاخ

2
0

فاینورد

17:00
1398/02/22
هلند اردیویسه

فاینورد

2
2

دن هاخ

17:00
1397/10/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

دن هاخ

0
4

فاینورد

20:30
1397/01/01
هلند اردیویسه

دن هاخ

1
3

فاینورد

17:00
1396/11/08