حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پورتیموننز - پورتو

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

پورتیموننز

2 3

پورتو

21:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
4
خطا
6
0
آفساید
0
0
موقعیت گل
10
36
٪ مالکیت توپ
64
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
10
10
خطا
14
0
آفساید
3
8
موقعیت گل
21
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
11
4
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
6
6
خطا
8
0
آفساید
3
8
موقعیت گل
11
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
3