حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی موسکرون - کورتریک

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

موسکرون

2 0

کورتریک

23:00 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
9
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
1
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
14
6
کرنر
5
14
خطا
16
2
آفساید
3
18
ضربه آزاد
16
8
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
28
3
کرنر
3
5
خطا
12
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
14