حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اندرلخت - انتورپ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اندرلخت

1 2

انتورپ

17:00 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
1
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
8
11
کرنر
4
13
خطا
13
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
13
10
موقعیت گل
13
56
٪ مالکیت توپ
44
4
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
6
نجات دروازه
1
8
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
8
17
پرتاب دستی
17
6
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
12
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
6
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
8
8
پرتاب دستی
9