حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سائوپائولو - آلاگوانو

برزیل سری آ (هفته 1)

سائوپائولو

1 1

آلاگوانو

02:30 1398/06/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
5
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
17
موقعیت گل
4
69
٪ مالکیت توپ
31
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
11
کرنر
3
14
خطا
16
3
آفساید
1
17
ضربه آزاد
17
33
موقعیت گل
7
71
٪ مالکیت توپ
29
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
7
شوت دفع شده
0
20
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
2
9
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
3
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
11
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1