حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باهیا - فورتالزا

برزیل سری آ (هفته 1)

باهیا

1 1

فورتالزا

23:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
9
خطا
4
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
7
16
خطا
11
5
آفساید
0
10
ضربه آزاد
21
11
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
3
7
خطا
7
3
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
0