حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اتلتیکو مینیرو - اینترناسیونال

برزیل سری آ (هفته 1)

اتلتیکو مینیرو

1 3

اینترناسیونال

18:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
4
10
کرنر
0
6
خطا
14
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
6
25
موقعیت گل
15
61
٪ مالکیت توپ
39
6
نجات دروازه
10
6
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
6
11
شوت داخل چارچوب
9
8
کرنر
0
2
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
2
19
موقعیت گل
6
66
٪ مالکیت توپ
34
3
نجات دروازه
8
4
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
9
شوت داخل چارچوب
5