حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کراسنودار - سووتوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

کراسنودار

4 2

سووتوف

20:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
7
3
کرنر
4
18
خطا
17
2
آفساید
0
17
ضربه آزاد
20
12
موقعیت گل
9
60
٪ مالکیت توپ
40
4
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
2
6
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
6
16
پرتاب دستی
9
2
کرنر
3
11
خطا
9
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
2