حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی توئنته - هراکلس

هلند اردیویسه (هفته 1)

توئنته

2 3

هراکلس

22:30 1398/06/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
2
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
4
13
خطا
13
1
آفساید
2
16
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
7
70
٪ مالکیت توپ
30
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
6
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
0
5
خطا
7
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
2
79
٪ مالکیت توپ
21
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی توئنته و هراکلس

هلند اردیویسه

توئنته

1
2

هراکلس

22:30
1396/12/18
هلند اردیویسه

هراکلس

1
2

توئنته

21:30
1396/07/07
هلند اردیویسه

هراکلس

0
1

توئنته

22:30
1395/11/01
هلند اردیویسه

توئنته

1
1

هراکلس

16:00
1395/07/11