حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کروزیرو - فلامینگو

برزیل سری آ (هفته 1)

کروزیرو

1 2

فلامینگو

23:30 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
3
خطا
8
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
5
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
4
9
خطا
14
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
13
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
1
6
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی کروزیرو و فلامینگو

برزیل سری آ

کروزیرو

1
3

فلامینگو

04:30
1398/02/08