حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورينتياس - باهیا

برزیل سری آ (هفته 1)

کورينتياس

2 1

باهیا

01:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
5
خطا
8
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
3
12
خطا
15
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
14
15
موقعیت گل
9
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
7
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی کورينتياس و باهیا

برزیل سری آ

کورينتياس

2
3

باهیا

23:30
1398/02/08