حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسپارتا روتردام - والویک

هلند اردیویسه (هفته 1)

اسپارتا روتردام

4 0

والویک

21:00 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
6
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
8
14
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
14
19
موقعیت گل
15
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
6
8
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
5
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
9
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3