حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویلم تیلبورگ - فنلو

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویلم تیلبورگ

1 0

فنلو

22:15 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
8
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
13
موقعیت گل
1
54
٪ مالکیت توپ
46
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
2
17
خطا
14
2
آفساید
1
14
ضربه آزاد
19
20
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
9
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ویلم تیلبورگ و فنلو

هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

1
2

فنلو

23:15
1397/11/20
هلند اردیویسه

فنلو

1
0

ویلم تیلبورگ

21:00
1397/05/20
هلند اردیویسه

فنلو

0
3

ویلم تیلبورگ

23:15
1396/11/18
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

3
3

فنلو

21:00
1396/09/04