حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دینامو مسکو - سوچی

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

دینامو مسکو

2 3

سوچی

14:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
5
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
10
7
کرنر
2
12
خطا
12
4
آفساید
0
12
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
11
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
5
26
پرتاب دستی
25
4
کرنر
1
7
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
7
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
15