حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اورنبورگ - لوکوموتیو مسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اورنبورگ

2 3

لوکوموتیو مسکو

12:00 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
14
5
کرنر
5
10
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
11
20
موقعیت گل
17
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
8
11
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
6
25
پرتاب دستی
22
3
کرنر
3
4
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
11
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
6
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
8