حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زولته وارخم - خنت

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

زولته وارخم

2 2

خنت

21:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
10
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
11
3
کرنر
2
11
خطا
17
2
آفساید
4
20
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
13
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
5
20
پرتاب دستی
19
2
کرنر
1
5
خطا
7
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
8
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی زولته وارخم و خنت

بلژیک ژوپیر لیگ

زولته وارخم

0
2

خنت

22:30
1398/09/16