حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استاندارد لیژ - یوپن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

استاندارد لیژ

3 0

یوپن

16:00 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
3
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
11
موقعیت گل
1
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
11
6
کرنر
3
9
خطا
14
0
آفساید
3
17
ضربه آزاد
9
15
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
5
7
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
1
26
پرتاب دستی
18
2
کرنر
2
6
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی استاندارد لیژ و یوپن

بلژیک ژوپیر لیگ

استاندارد لیژ

2
1

یوپن

20:30
1398/09/02