حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کلوب بروژ - اندرلخت

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

کلوب بروژ

2 1

اندرلخت

19:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
7
خطا
8
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
1
57
٪ مالکیت توپ
43
0
نجات دروازه
1
7
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
7
8
کرنر
3
11
خطا
14
0
آفساید
0
14
ضربه آزاد
11
17
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
6
9
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
4
29
پرتاب دستی
22
3
کرنر
3
4
خطا
6
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
5
2
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
15