حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گویاس - فلومیننزه

برزیل سری آ (هفته 1)

گویاس

3 0

فلومیننزه

01:30 1398/07/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
9
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
3
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
8
16
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
16
11
موقعیت گل
8
29
٪ مالکیت توپ
71
4
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
6
7
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
5
29
٪ مالکیت توپ
71
3
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گویاس و فلومیننزه

برزیل سری آ

گویاس

1
0

فلومیننزه

02:30
1398/02/09