حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سانتوز - گرمیو

برزیل سری آ (هفته 1)

سانتوز

0 3

گرمیو

03:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
8
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
12
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
2
13
خطا
15
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
13
18
موقعیت گل
12
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
6
5
کرنر
1
5
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی سانتوز و گرمیو

برزیل سری آ

سانتوز

2
1

گرمیو

18:30
1398/02/08