حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسکو دوگاما - اتلتیکو پارانائنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

واسکو دوگاما

1 1

اتلتیکو پارانائنزه

22:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
7
خطا
7
1
آفساید
3
10
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
1
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
0
پرتاب دستی
7
5
کرنر
1
17
خطا
11
4
آفساید
4
15
ضربه آزاد
21
12
موقعیت گل
6
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
6
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
2
23
پرتاب دستی
15
3
کرنر
1
10
خطا
4
3
آفساید
1
5
ضربه آزاد
13
7
موقعیت گل
5
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
23
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی واسکو دوگاما و اتلتیکو پارانائنزه

برزیل سری آ

واسکو دوگاما

1
4

اتلتیکو پارانائنزه

23:30
1398/02/08