حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - چاپه کوئنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

1 0

چاپه کوئنزه

17:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
5
خطا
10
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
3
12
خطا
19
3
آفساید
0
19
ضربه آزاد
15
14
موقعیت گل
8
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
10
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
3
7
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی اینترناسیونال و چاپه کوئنزه

برزیل سری آ

اینترناسیونال

0
2

چاپه کوئنزه

02:30
1398/02/08