حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فورتالزا - پالمیراس

برزیل سری آ (هفته 1)

فورتالزا

0 1

پالمیراس

22:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
7
خطا
5
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
6
35
٪ مالکیت توپ
65
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
5
16
خطا
11
1
آفساید
4
16
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
14
43
٪ مالکیت توپ
57
4
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
8
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
4
9
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
4
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
6
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فورتالزا و پالمیراس

برزیل سری آ

فورتالزا

0
4

پالمیراس

02:30
1398/02/09