حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی امن - فاینورد

هلند اردیویسه (هفته 1)

امن

3 3

فاینورد

16:00 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
9
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
7
20
خطا
11
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
21
10
موقعیت گل
20
37
٪ مالکیت توپ
63
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
9
5
شوت داخل چارچوب
7
1
کرنر
5
13
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
13
4
موقعیت گل
11
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی امن و فاینورد

هلند اردیویسه

امن

0
4

فاینورد

19:15
1397/12/12
هلند اردیویسه

فاینورد

4
1

امن

17:00
1397/09/18